Άρθρα Nevma

Δευτέρα 13 Σεπτέμβριος 2010

Κατασκευή ιστοσελίδων. Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και πώς γίνεται στη Nevma.

Μια ιστοσελίδα είναι ένας από τους πιο σύγχρονους τρόπους προβολής και προώθησης που μπορεί να επιστρατεύσει κανείς στις μέρες μας. Μάλιστα, με ιδιαίτερα χαμηλότερο κόστος, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης και marketing. Αν αναπτυχθεί σωστά! Διαφορετικά, μια μέτρια ιστοσελίδα ισοδυναμεί με μια μέτρια βιτρίνα καταστήματος. Δεν προσελκύει πελάτες. Δε “φωνάζει” ότι “Έι, κοίτα εδώ, κάνουμε μια ειλικρινή προσπάθεια να παρέχουμε καλά προϊόντα και αξιόπιστες υπηρεσίες”!

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας, όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες πρακτικές.

Η διαδικασία ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας, όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες πρακτικές.

Κατασκευή ιστοσελίδων με στόχους και αποτελέσματα

Χωρίς μεθοδολογία και καταγραφή αναγκών και στόχων, μια ιστοσελίδα δε μπορεί να είναι αποτελεσματική

Για να είναι επιτυχημένη η κατασκευή μιας ιστοσελίδας πρέπει να γίνει με δομημένο και αναλυτικό τρόπο. Για να το πετύχει αυτό πρέπει, πριν από όλα, να εξυπηρετεί καλά καθορισμένους στόχους που πρέπει να καταγραφούν και να εξηγηθούν επαρκώς. Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα τους στόχους αυτούς, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και την κουλτούρα της οντότητας την οποία παρουσιάζει, είτε αυτή είναι μια μεγάλη εταιρεία, είτε μια μικρή επιχείρηση, είτε οι υπηρεσίες ενός επαγγελματία.

Στο Nevma τηρούμε ευλαβικά τις διαδικασίες εκείνες που εξασφαλίζουν ότι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας θα γίνει από την αρχή ως το τέλος βασισμένη σε κανόνες που σέβονται τόσο το δικό μας πελάτη όσο και τον πελάτη του πελάτη μας. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την τεχνολογία στα μέτρα εκείνων που απευθύνονται σε εμάς για συνεργασία ακολουθώντας μια μεθοδολογία που πιστεύουμε πως οδηγεί με επαγγελματισμό και ομαλότητα στην ολοκλήρωση ενός project. Αυτή τη μεθοδολογία σας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Προσφορά αναλυτική με προδιαγραφές, τρόπους υλοποίησης και χρόνους

Δίνουμε τεράστια σημασία στις προσφορές μας. Ανάλυση, περιγραφή, ανάγκες και στόχοι, κόστη και χρονοδιαγράμματα.

Μια καλή σχέση ξεκινά καλά από την αρχή. Η πρώτη επαφή οδηγεί σε μια οικονομική προσφορά από εμάς προς εσάς, πάνω στην οποία ακολουθεί δημιουργική συζήτηση και, γιατί όχι,  λίγες διαπραγματεύσεις. Οι οικονομικές προσφορές που δίνουμε είναι αναλυτικές και κατανοητές από ανθρώπους που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το διαδίκτυο! Περιγράφουν το τι προσπαθεί η ιστοσελίδα να επιτύχει και ποιες ανάγκες πρόκειται να καλύψει. Καταγράφουν με ακρίβεια το πώς θα επιτευχθεί αυτό, το πόσο θα κοστίσει η κάθε επί μέρους εργασία και ποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα ακολουθηθεί με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις.

Είναι αρχή μας ότι μια σωστή οικονομική προσφορά είναι δυνατόν να συνταχθεί μόνο έπειτα από λεπτομερείς συζητήσεις με αυτόν που θα την παραλάβει. Δε είναι κουραστικό για εμάς! Τη θεωρούμε εξίσου σημαντική με την υπόλοιπη δουλειά που παράγουμε, μιας και είναι το πρώτο έμπρακτο δείγμα αντιμετώπισης αλλά και παραδοτέου που δέχεται κανείς από εμάς.

Το brief. Η ιστοσελίδα αναλύεται σε όλο της το βάθος

Το brief πρέπει να είναι αναλυτικό και πλήρες για να αποτυπώνει την εταιρική σας κουλτούρα

Βασική αρχή της ανάπτυξης στην επιστήμη της πληροφορικής είναι το γεγονός ότι η σωστή ανάλυση μπορεί να οδηγήσει στη σωστή υλοποίηση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην κατασκευή ιστοσελίδων. Προτού προχωρήσει κανείς στο να σχεδιάσει ή να αναπτύξει οφείλει να αναλύσει όσο πιο εξαντλητικά γίνεται. Η ανάλυση αυτή ξεκινά από την πλήρη κατανόηση της εταιρικής φιλοσοφίας και της εταιρικής εικόνας του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Αυτή είναι που πρέπει να αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα με ξεκάθαρο και ρεαλιστικό τρόπο και πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητή. Στη συνέχεια καταγράφονται λεπτομερώς οι στόχοι που η ιστοσελίδα θα επιχειρήσει να πετύχει. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα απλής εταιρικής παρουσίασης; Λανσάρει δυναμικά μια ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα; Παρουσιάζει προϊόντα; Έχει μεγάλη έκταση; Παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της; Ποιο είναι το κοινό της (target group); Τι πρέπει να καταφέρει για την επιχείρηση; Θα χρειαστεί να προωθηθεί διαφημιστικά με ηλεκτρονικά μέσα; Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι ερωτήματα που είναι κρισιμο να απαντηθούν έγκαιρα και η φάση του brief είναι η καταλληλότερη για αυτό το σκοπό. Αν δε γίνει αυτό τότε η υπόλοιπη διαδικασία είναι καταδικασμένη σε αβέβαια αποτελέσματα με συχνά πισωγυρίσματα, ασυνεννοησίες και καθυστερήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης έχουμε κατανοήσει και καταγράψει τους σκοπούς που η κατασκευή της ιστοσελίδας καλείται να εκπληρώσει και τις ανάγκες που καλείται να καλύψει. Γνωρίζουμε καλά ποιος είναι ο πελάτης μας, τι τον χαρακτηρίζει, ποια είναι η εταιρική του κουλτούρα, ποια η είναι η στρατηγική του διαφοροποίηση και τι θέλει να πετύχει με την ιστοσελίδα του. Μπορούμε πλέον να περάσουμε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας που είναι ο εικαστικός σχεδιασμός του project.

Σχεδιασμός ιστοσελίδας με τα σωστά βήματα – web design

Ο σχεδιασμός ξεκινά από τη δημιουργία του σκελετού (wireframe) και καταλήγει στη δημιουργία μιας μακέτας (template)

Η φάση του σχεδιασμού έχει δύο βήματα. Το πρώτο είναι η πρόχειρη αποτύπωση των οργανικών στοιχείων μιας ιστοσελίδας σε όλη της την έκταση και με χωρικό προσδιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που η ανάλυση παρήγαγε πρέπει να αρχίσουν να γίνονται πράξη και να τοποθετηθούν στα σωστά σημεία. Είναι κάτι σαν τη δουλειά που κάνει ένας αρχιτέκτονας στο σχεδιασμό ενός οικοδομήματος (μόνο που, στην περίπτωση μιας ιστοσελίδας είναι συνήθως εφικτή). Σε αυτό το βήμα σχεδιάζεται η ραχοκοκκαλιά της ιστοσελίδας. Αποφασίζεται από ποια μέρη θα αποτελείται, ποιες θα είναι ακριβείς περιοχές της, σε ποια σημεία της θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, ποια σημεία της θα πρέπει να αναδεικνύονται καλύτερα. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η ιστοσελίδα να είναι λειτουργική, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να βοηθά το χρήστη της να πλοηγηθεί με άνεση και να βρει αυτό που αναζητά. Έτσι παράγεται ένα γραφικό (το wireframe), δηλαδή ο σκελετός της. Χρειάζεται ακόμη δουλειά για να πάρει σάρκα και πνοή. Το wireframe συζητείται με τον πελάτη και διορθώνεται ή επεκτείνεται κατάλληλα και μόλις τελειοποιηθεί μπορεί να προχωρήσει στον εικαστικό σχεδιασμό.

Αντίθετα με τα σπίτια, στις ιστοσελίδες ο “διακοσμητής” πρέπει να αναλάβει δράση πριν από τον κατασκευαστή. Αυτός είναι ο web designer, πιο κοινά γνωστός ως “γραφίστας”. Καλείται να δημιουργήσει την εικόνα της ιστοσελίδας. Σχεδιάζει στον υπολογιστή όλο το εικαστικό της έτσι ακριβώς όπως θα εμφανίζεται στους τελικούς της χρήστες. Είναι ένα πολύ κρίσιμο τμήμα της όλης διαδικασίας μιας και είναι χρονοβόρο, απαιτεί δημιουργικότητα και καλλιτεχνικό πνεύμα και δε διορθώνεται εύκολα εκ των υστέρων. Είναι σημαντικό όμως για μια ιστοσελίδα να έχει ένα πρωτότυπο και μοναδικό design που να την ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Στο Nevma σχεδιάζουμε οι ίδιοι πάντοτε από το μηδέν ολόφρεσκα templates (μακέτες) αποκλειστικά για τον εκάστοτε πελάτη μας. Επιλέγουμε να μη χρησιμοποιούμε έτοιμες λύσεις γιατί θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί και να αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για αυτό. Το template παραδίδεται στον πελάτη και υφίσταται την ίδια επεξεργασία και διορθώσεις με το wireframe. Πηγαίνει από εμάς προς τον πελάτη και πάλι πίσω τόσες φορές όσες χρειάζεται μέχρι να είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

Υλοποίηση και ανάπτυξη – web development

Η υπεύθυνη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης και για όλους τους browsers, διασφαλίζει τη μακροβιότητα και επιτυχία της επένδυσης

Με το design ολοκληρωμένο μπορεί να μπουν στο παιχνίδι τα μαγικά δάχτυλα αυτών που θα μεταμορφώσουν την εικόνα του template σε πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαδικασία της ανάπτυξης ή υλοποίησης της ιστοσελίδας και λέγεται web development. Στη φάση αυτή όλες οι προδιαγραφές είναι καταγεγραμμένες, οι σκοποί είναι γνωστοί και η εικόνα του τελικού αποτελέσματος έχει σχεδιαστεί. Για να ζωντανέψει η εικόνα χρειάζεται λίγη – ή λίγο περισσότερη – τεχνολογία. Αυτή είναι η δουλειά του προγραμματιστή (web developer). Οφείλει να είναι ικανός γνώστης των τεχνολογιών του διαδικτύου ώστε να μπορεί να αναπτύξει μια άρτια και λειτουργική ιστοσελίδα. Η φάση αυτή παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Ο προγραμματιστής του διαδικτύου διαφέρει από τον παραδοσιακό προγραμματιστή γιατί πρέπει να διαθέτει ένα εύρος τεχνογνωσίας που άπτεται τόσο τεχνικών αλλά αισθητικών ζητημάτων. Προγραμματίζει μεν, αλλά για ένα μέσο όπου η “εικόνα” είναι αυτό που κυριαρχεί.

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη είναι απαραίτητο να γίνει έχοντας στο μυαλό του κανείς τις σύγχρονες μεθοδολογίες και απαιτήσεις του διαδικτύου έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από την ίδια την τεχνολογία αλλά και σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όμως οι μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα, μια ιστοσελίδα είναι πολύ σημαντικό να κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να είναι φιλική στις μηχανές αναζήτησης και να εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους δημοφιλείς browsers. Για να είναι μια ιστοσελίδα φιλική στις μηχανές αναζήτησης (να μη χρειάζεται, επομένως, πρόσθετο κόστος για SEO – Search engine optimization) πρέπει το λιγότερο να διαθέτει κώδικα καλά δομημένο, περιεχόμενο ιεραρχημένο και να μην έχει λάθη. Αυτά είναι πράγματα που κανείς δε χρειάζεται να γνωρίζει μιας και είναι δουλειά του κατασκευαστή να παρέχει. Κι όμως ακόμη και σήμερα δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Για να είναι η απεικόνιση των ιστοσελίδων μας ίδια σε όλους τους browsers χρειάζεται μεγάλη εμπειρία, πολύς χρόνος δοκιμών και κάμποση εφευρετικότητα. Στο Nevma υποστηρίζουμε όλους τους μεγάλους browsers καθώς και τους δημοφιλέστερους μικρούς (Internet Explorer 6, 7, 8, Firefox, Chrome, Opera, Safari) που καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου.

Data entry. Γεμίζουμε την ιστοσελίδα με περιεχόμενο.

Η καταχώρηση του περιεχομένου είναι το τελικό βήμα. Αυτό θα κρατήσει το ενδιαφέρον του χρήστη μας μετά την πρώτη εντύπωση.

Για πολλούς – πχ τις μηχανές αναζήτησης – το περιεχόμενο είναι το σημαντικότερο συστατικό μιας ιστοσελίδας. Πολλές φορές το ίδιο ισχύει και για τους χρήστες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα αυτό συμβαίνει γιατί κάτι αναζητά. Αν η ιστοσελίδα δεν του το παρέχει ή του παρουσιάζει δυσκολίες να το βρει, αντί να τον διευκολύνει, τότε ο χρήστης θα προτιμήσει να πάει αλλού. Και μάλιστα ο συνήθης χρήστης του internet θα φερθεί με περισσή ανυπομονησία. Αν έχετε φτάσει να διαβάζετε ως εδώ τότε εσείς δεν είστε αυτός! Στη φάση αυτή η ιστοσελίδα γεμίζει με περιεχόμενο. Κείμενα, εικόνες, αρχεία συντίθενται κάτω από την επιθυμητή κατηγοριοποίηση και καταχωρούνται στο σύστημα διαχείρισης της ιστοσελίδας (CMS – Content management system), ώστε να παρουσιάζονται με τον τρόπο που το template προστάζει. Η διαδικασία αυτή είναι καλό να γίνει με ιδιαίτερη φροντίδα και σε συνέπεια με το υπόλοιπο design, μιας και το κατά πόσο ευανάγνωστη εικαστικά είναι μια ιστοσελίδα (typography) είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της.

Έχοντας προσθέσει το περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιδειχθεί στον ιδιοκτήτη της. Είναι το τελικό τεστ πριν από τη δημοσίευσή της. Αν όλα πάνε όπως έχουν προβλεφθεί και τα προηγούμενα βήματα έχουν όλα ολοκληρωθεί ομαλά και με καλά αποτελέσματα τότε και αυτό το βήμα θα ολοκληρωθεί με τις καλύτερες συνθήκες. Συνήθως, στη φάση αυτή ένα project φτάνει με κάποια ανακούφιση. Όλες οι συζητήσεις, οι αντιπαραθέσεις, οι απαιτήσεις, τα σχέδια έχουν πάρει πλέον σάρκα και οστά. Η ιστοσελίδα είναι ενεργή μπροστά μας για να μπει κανείς και να πλοηγηθεί, να διαβάζει το περιεχόμενο και να κάνει τις τελικές παρατηρήσεις.

Δημοσίευση και προώθηση. Η ιστοσελίδα βγαίνει στον “αέρα”και πρέπει να βρει τους χρήστες της.

Η δημοσίευση μιας ιστοσελίδας δεν είναι παρά η αρχή της ζωής της στο internet. Τότε έχει ανάγκη από προώθηση.

Στο Nevma συνηθίζουμε να λέμε ότι η δημοσίευση των ιστοσελίδων δε σηματοδοτεί παρά μια αρχή. Την αρχή του “δημόσιου” βίου τους. Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί κι όσο καλά κι αν έχει σχεδιαστεί στη θεωρία μένει να αποδειχτεί και στην πράξη με την καθημερινή χρήση και ανταπόκριση που θα τύχουν από τους χρήστες τους. Επομένως, με τη δημοσίευση ενός web site ξεκινά στην πραγματικότητα ο κύκλος της ζωής του. Η επιβίωσή του είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει ανάγκη από συνεχή παρακολούθηση και ανάλογη εξέλιξη. Για να εκμεταλλευτεί κανείς την τεράστια δυναμική που μας δίνει το internet σήμερα πρέπει να κάνει και τις αντίστοιχες κινήσεις προώθησης και διαφήμισης. Για αυτό το σκοπό υπάρχει πληθώρα εργαλείων και δυνατοτήτων, όπως η διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης (Google Adwords), τα ενημερωτικά δελτία-emails (Newsletters, Email Marketing), η διαφήμιση στα web sites κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως το Facebook,  η δημιουργία κοινοτήτων ενδιαφέροντος σε αυτά (Facebook groups & pages, Twitter, κλπ). Μια συντονισμένη προσπάθεια προώθησης του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, έπειτα από την κατασκευή της, είναι η απαραίτητη κίνηση για την καλύτερη δυνατή προσέλκυση χρηστών και άρα πιθανών πελατών.

Υποστήριξη και φιλοξενία

Αξιόπιστη και φιλική υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν το διαδίκτυο

Τέλος, για να συνεχίζει να ζει μια ιστοσελίδα χωρίς εμπόδια στη διάρκεια του χρόνου έχει ανάγκη για υποστήριξη από ανθρώπους εξειδικευμένους στις τεχνολογίες του διαδικτύου. Συνήθως, η υποστήριξη αυτή (support) παρέχεται από τους ίδιους τους κατασκευαστές της. Αυτοί μπορούν να επιλύσουν κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, να κάνουν διορθώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί από την αρχή και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις νέες ανάγκες που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά τη χρήση της. Είναι επιθυμητό οι όροι αυτής της συνεργασίας να έχουν προσδιοριστεί εξαρχής και να έχει εξασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα δε θα υπόκειται σε περιορισμούς σχετικά με το πλήθος των επισκέψεών της (bandwidth limit), τον όγκο των αρχείων και δεδομένων που θα περιέχει και τον αριθμό των emails που θα υποστηρίζει. Ακόμη, απολύτως απαραίτητο είναι να παρέχονται στους ιδιοκτήτες της τακτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητά της και να γίνεται ανάλυση των τρόπων με τον οποίο αυτή θα μπορέσει να αυξηθεί.

Κατασκευή ιστοσελίδων στο Nevma

Στο άρθρο αυτό περιγράψαμε τη μεθοδολογία με την οποία πιστεύουμε ότι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας μπορεί να γίνει με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο, ξεκινώντας από την προσέγγιση την οποία πρέπει να έχει ένας πιθανός πελάτης κατά τη φάση της οικονομικής προσφοράς και συνεχίζοντας στις φάσεις της ανάλυσης, του σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση, τη δημοσίευση και την προώθησή της. Αυτή τη μεθοδολογία επιλέγουμε και οι ίδιοι στο Nevma, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο παρέχουμε με επαγγελματισμό αξιόπιστη υπηρεσία με προβλέψιμα αποτελέσματα.

Δείτε το portfolio μας εδώ!

Πίσω στα άρθρα