Web Development

Συνθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνολογικά λύσεις και βοηθούμε τους πελάτες μας να επικοινωνήσουν καλύτερα και αμεσότερα με τους χρήστες τους, να ανακαλύψουν νέες μεθόδους συνεργασίας και να εξελίξουν τον τρόπο που δουλεύουν. Χωρίς να χρεώνουμε μια περιουσία.

Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου

Πολλές από τις εφαρμογές που συναντά στο διαδίκτυο κανείς στις μέρες μας έχουν τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι δυνατότητες του μέσου αυτού είναι πρακτικά ανεξάντλητες. Ολοένα και περισσότερες διαδικασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν αυξάνοντας την παραγωγικότητά μας και μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας. Χρειάζεται φαντασία και η κατάλληλη τεχνογνωσία.

Κατάλληλη εποχή για ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η πληροφορία διαχέεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο μέσα από ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές πύλες, ενημερωτικά web sites, fora, συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, blogs κλπ. Η επικοινωνία είναι γρήγορη, άμεση και εμπλουτισμένη με όλες τις δυνατότητες των πολυμέσων.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα βοηθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να φτάσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο, συχνά σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη που δε φανταζόμαστε. Τα συστήματα B2B διασυνδέουν επιχειρήσεις μεταξύ τους και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες μέσω των οποίων συνεργάζονται.

Ταυτόχρονα, ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός μειώνεται ταχύτατα, καθώς όλοι μας χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο καθημερινά. Η κατάσταση που διαμορφώνεται επιτρέπει να ισχυριζόμαστε με βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών είναι μια επένδυση στη σωστή κατεύθυνση.

Αναπτύσσουμε με δημιουργικότητα και υψηλή τεχνογνωσία τις εφαρμογές που φέρνουν το διαδίκτυο κοντά σας

Καινούρια δυναμική

Σας καλούμε να αναπτύξουμε μαζί με φαντασία και δημιουργικότητα νέες επαναστατικές υπηρεσίες που θα εντείνουν τις δραστηριότητές σας και θα βοηθήσουν να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό.

Το διαδίκτυο είναι ένα ανεξάντλητο μέσο που κλείνει το μάτι σε νέες, πρωτοποριακές υπηρεσίες που δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν

Content Management Systems

Τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management systems – CMS) αποτελούν ένα τομέα ανάπτυξης στον οποίο διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία. Ένα CMS επιτρέπει σε χρήστες χωρίς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις να διαχειρίζονται το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας γενικότερα. Είναι ένα σύστημα που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία και πείρα όσον αφορά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που οι ιστοσελίδες παρουσιάζουν.

Έχουμε αναπτύξει πρωτογενώς συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για τους πελάτες μας με δυνατότητες που εκτείνονται από τη διαχείριση συγκεκριμένων περιοχών μιας ιστοσελίδας μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείρισή της. Τα συστήματα αυτά δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να επεξεργάζεται κατηγορίες και υποκατηγορίες, μενού, κείμενα, αρχεία, ειδικές περιοχές, χρήστες και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί ένα web site, είτε αυτό είναι μια συνηθισμένη ανάγκη είτε είναι εντελώς εξειδικευμένη.

Web Application Development

Παράλληλα με τα CMS έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε πρωτογενώς οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή διαδικτύου απαιτηθεί. Έχουμε μακρόχρονη πείρα στο χώρο αυτό μιας και οι άνθρωποί μας έχουν κατασκευάσει στο παρελθόν πληθώρα εφαρμογών τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο αλλά και τον ερευνητικό. Χρησιμοποιούμε πάντοτε ανοικτές και προσβάσιμες τεχνολογίες (Java/JEE/JSP, Tomcat – PHP, Apache – MySQL – XHTML, CSS, Javascript).

Solutions Integration

Η ενοποίηση λύσεων συνίσταται στην ανάπτυξη νέων λύσεων από τη σύνθεση άλλων, παλαιών ή νέων. Κανένα σύστημα δε μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις πιθανές μας ανάγκες και, γι’ αυτό το λόγο, καλούμαστε συχνά να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που λύνονται με τη συνδυασμένη και ενοποιημένη χρήση περισσότερων από ένα συστημάτων, τα οποία παραμετροποιούμε και διασυνδέουμε ανάλογα με τις απαιτήσεις. Κάτι τέτοιο απαιτεί τεχνογνωσία, εμπειρία μα και δημιουργικότητα.

Οι τεχνολογίες διαδικτύου συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη
σύγχρονη επιχειρηματικότητα και να της δίνουν νέα αξία

Δείτε το portfolio μας