Knowledge bαse

Τρίτη 02 Ιανουάριος 2018

Μικρός οδηγός SEO

«Ο οδηγός SEO που διαβάζετε αφορά στη συγγραφή του περιεχομένου μιας ανάρτησης για το διαδίκτυο. Καταγράφει μια σειρά από καλές πρακτικές που έχουν καθιερωθεί και μάλιστα χωρίς να ξεπεραστούν όλα αυτά χρόνια της μεγάλης δημοφιλίας του διαδικτύου. Δεν αποτελεί όμως οδηγό SEO για έναν ιστότοπο συνολικά.»


Για να κάνουμε αποτελεσματική μια συγκεκριμένη ανάρτηση στο διαδίκτυο από πλευράς SEO, είτε αυτή αφορά ένα νέο, μια ανακοίνωση, είτε ένα προϊόν που πουλάμε ή μια υπηρεσία που παρέχουμε, είτε πρόκειται για μια οποιαδήποτε σελίδα περιεχομένου στον ιστότοπό, μας χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τρία πράγματα:

 1. Εύστοχη και καίρια επιλογή λέξεων-κλειδιών (keywords).
 2. Πλούσιο, ποιοτικό, σχετικό με το θέμα του και πρωτότυπα γραμμένο κείμενο (content).
 3. Σωστά τοποθετημένο περιεχόμενο από τεχνική άποψη, ώστε να ανταποκρίνεται καλά στις μηχανές αναζήτησης, βάσει των βέλτιστων πρακτικών που αυτές έχουν θέσει (on-page/on-site SEO).

Σημείωση: σε αυτό τον οδηγό SEO δε θα ασχοληθούμε με τεχνικές SEO που αφορούν το πώς βλέπουν και πώς αναφέρονται και συνδέονται με τον ιστότοπό μας οι άλλοι ιστότοποι του διαδικτύου (off-page/off-site SEO). Και οι δύο κατηγορίες αυτές SEO είναι συμπληρωματικές αλλά επικεντρώνονται σε εντελώς διαφορετικές τεχνικές.

Οδηγός SEO βήμα προς βήμα

Σε αυτό το άρθρο (οδηγός SEO) θα ασχοληθούμε με το πώς αποδίδουμε αποτελεσματικά μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, στοχεύοντας στις μηχανές αναζήτησης. Για να το επιτύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με σειρά προτεραιότητας με όλα (ναι!) τα παρακάτω σημεία:

 1. επιλογή λέξης-κλειδί (keyword)
 2. σωστός τίτλος (title)
 3. σωστή περιγραφή (excerpt)
 4. σωστή διεύθυνση ανάρτησης (permalink)
 5. ιεραρχία συνδέσμων (permalink structure)
 6. πλούσιο κείμενο (headings, κλπ)
 7. πυκνότητα λέξης-κλειδιού (keyword density)
 8. σωστή εισαγωγή εικόνων (image names, alts)
 9. σύνδεσμοι στο κείμενο (links)
 10. σωστή κατηγοριοποίηση (categories, tags)

Όλες οι επισημάνσεις αυτού του οδηγού SEO αφορούν σε πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε εντός της ιστοσελίδας μας (on-page/on-site)

Ας δούμε τα σημεία αυτά του οδηγού ένα προς ένα.

1. Επιλογή λέξης-κλειδιού (keyword)

Μια διαδικτυακή ανάρτηση (άρθρο, νέο, προϊόν, σελίδα, κοκ) πρέπει να έχει μια λέξη-κλειδί (keyword) στην οποία να εστιάζει. Αυτή μπορεί να είναι μια λέξη ή μια φράση λίγων λέξεων και ουσιαστικά αποτελεί το κεντρικό θέμα της ανάρτησης. Η λέξη-κλειδί πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά και εύστοχα και να συνδυάζει τη θεματολογία της ανάρτησης με αυτό που οι χρήστες αναζητούν στις μηχανές αναζήτησης. Ακόμη, μια ανάρτηση δεν έχει συνήθως νόημα να στοχεύει σε περισσότερες από μία λέξεις-κλειδιά.

Χωρίς τη στοχευμένη επιλογή μιας λέξης-κλειδιού δε μπορούμε να προχωρήσουμε στη βελτιστοποίηση μιας ανάρτησης

Είναι χρήσιμο η λέξη κλειδί να είναι όσο πιο εξειδικευμένη και στοχευμένη γίνεται για να έχει την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις μηχανές αναζήτησης. Πχ η λέξη κλειδί “παπούτσια” είναι πολύ γενική, όμως η λέξη κλειδί “αθλητικά παπούτσια” ή “παπούτσια ποδοσφαίρου” ή ακόμα και “αθλητικά παπούτσια ποδοσφαίρου”  είναι πολύ πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες και τις συνιστούμε. Επίσης καλή στόχευση έχουν και οι λέξεις κλειδιά που περιέχουν τοποθεσίες, πχ “αθλητικά παπούτσια Γλυφάδα“, κοκ.

2. Σωστός τίτλος (title)

Ο τίτλος της ανάρτησης (title) είναι μείζονος σημασίας για μια ανάρτηση και πρέπει να περιέχει (μάλιστα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή του) του τη λέξη-κλειδί. Συνίσταται ο τίτλος να μην ξεπερνά τους 60-80 χαρακτήρες, γιατί τόσους χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.

Συνήθως ο τίτλος αυτός θα εμφανιστεί τόσο στο παράθυρο του πλοηγού (browser) του χρήστη όσο και ως κύρια κεφαλίδα (heading επιπέδου 1 – H1) μέσα στο κείμενο της ανάρτησης. Για το τελευταίο οφείλει να έχει φροντίσει ο συγγραφέας του θέματος του ιστοτόπου. Είναι δυνατόν ο τίτλος της ανάρτησης και η κύρια κεφαλίδα να έχουν διαφορετικό περιεχόμενο (αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κειμένου) όμως τόσο ο τίτλος όσο και η κύρια κεφαλίδα συνίσταται να περιέχουν τη λέξη-κλειδί και μάλιστα κοντά στην αρχή τους.

Οδηγός SEO - Τίτλος

3. Σωστή περιγραφή (excerpt)

Η περιγραφή της ανάρτησης (excerpt) πρέπει επίσης να περιέχει τη λέξη-κλειδί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή της. Η περιγραφή αυτή συνήθως δεν εμφανίζεται κάπου στην ίδια την ανάρτηση αλλά εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο της στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Συνίσταται να μένει στα όρια των 160 χαρακτήρων χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσμευτικό. Το σημαντικό είναι να περιγράφει εν συντομία το κείμενο που θα ακολουθήσει και να περιέχει την επιλεγμένη λέξη-κλειδί.

Οδηγός SEO - Excerpt

Ο τίτλος, η περιγραφή και ο σύνδεσμος μιας ανάρτησης αποτελούν τα τρία σημαντικότερα σημεία βελτιστοποίησης

Πολλές φορές θέλουμε να είναι διαφορετικός ο τίτλος και η περιγραφή που χρησιμοποιούμε μέσα στην εμφάνιση της ίδιας μας της ανάρτησης από τον τίτλο και την περιγραφή που βλέπουν οι χρήστες όταν εκτελούν μια αναζήτηση σε μια μηχανή αναζήτησης. Με ένα εργαλείο όπως το Yoast (για το WordPress) μπορούμε να εισάγουμε χωριστά αυτό τον τίτλο και την περιγραφή:

Οδηγός SEO - Title, Yoast

4. Σωστή διεύθυνση ανάρτησης (permalink)

Ο σύνδεσμος της ανάρτησης (permalink) πρέπει και αυτός να περιέχει τη λέξη-κλειδί και να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και αντιπροσωπευτικός του περιεχομένου της ανάρτησης. Συνίσταται να είναι γραμμένος στη φυσική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη και η ίδια η ανάρτηση (αν και πλέον οι μηχανές αναζήτησης αντιλαμβάνονται αρκετά καλά τα greeklish).

Τίτλος ανάρτησης Σύνδεσμος
Αρχική σελίδα http://mysite.com/
Σελίδα εταιρικής περιγραφής http://mysite.com/about/
Άρθρο “Μικρός οδηγός SEO” http://mysite.com/μικρός-οδηγός-seo/
Σελίδα “Υπηρεσία παροχής δεδομένων” http://mysite.com/υπηρεσίες/υπηρεσία-παροχής-δεδομένων/
ή
http://mysite.com/υπηρεσίες/παροχή-δεδομένων/
Σελίδα “Προϊόν SKU1890B small size” http://mysite.com/προϊόν-sku1890b-small-size/
ή
http://mysite.com/προϊόντα/sku1890b-small-size/
Σελίδα “Ανακοίνωση νέου προγράμματος επιδοτήσεων 2010 για εταιρείες Νομού Κυκλάδων” http://mysite.com/νέο-πρόγραμμα-επιδοτήσεων-2010-εταιρείες-νομού-κυκλάδων/
Σελίδα επικοινωνίας http://mysite.com/επικοινωνία/

Οδηγός SEO - Permalink

Ο τίτλος, η περιγραφή και ο σύνδεσμος μιας ανάρτησης αποτελούν τα τρία σημαντικότερα σημεία βελτιστοποίησης

4. Ιεραρχία συνδέσμων (permalink structure)

Ο σύνδεσμος της ανάρτησης συνήθως είναι μέρος της ιεραρχίας συνδέσμων όλου του ιστοτόπου. Αυτή η ιεραρχία πρέπει να είναι συνεπής σε όλη την έκταση του ιστότοπου και να έχει μια σημασιολογική αξία. Για παράδειγμα:

Σελίδα ιστοτόπου Σύνδεσμος
Αρχική σελίδα http://mysite.com/
Σελίδα εταιρικής περιγραφής http://mysite.com/about/
Σελίδα επικοινωνίας http://mysite.com/contact/
Σελίδα υπηρεσιών http://mysite.com/services/
Σελίδα υπηρεσίας 1 http://mysite.com/services/service-1/
Σελίδα υπηρεσίας 2 http://mysite.com/services/service-2/
Σελίδα υπηρεσίας 3 http://mysite.com/services/service-3/
Σελίδα νέων http://mysite.com/news/
Σελίδα κατηγορίας νέων 1 http://mysite.com/news/news-category-1/
Σελίδα κατηγορίας νέων 2 http://mysite.com/news-category-2/
Σελίδα κατηγορίας νέων 3 http://mysite.com/news/news-category-3/
Σελίδα ετικέτας νέων 3 http://mysite.com/topics/news-category-2/
Σελίδα ετικέτας νέων 3 http://mysite.com/topics/news-category-2/
Σελίδα ετικέτας νέων 3 http://mysite.com/topics/news-category-3/
Σελίδα μεμονωμένου νέου http://mysite.com/news-category-3/single-news-name/
Σελίδα έργων http://mysite.com/portfolio/
Σελίδα κατηγορίας έργων 1 http://mysite.com/portfolio/portfolio-category-1/
Σελίδα κατηγορίας έργων 2 http://mysite.com/portfolio/portfolio-category-2/
Σελίδα κατηγορίας έργων 3 http://mysite.com/portfolio/portfolio-category-3/
Σελίδα μεμονωμένου έργου http://mysite.com/portfolio/single-portfolio-name/

5. Εργαλείο για SEO (πχ Yoast)

Συχνά, ο απλός οδηγός SEO δεν είναι αρκετός και γίνεται απαραίτητο να αξιοποιήσουμε κάποιο εργαλείο, το οποίο μας βοηθά στην εισαγωγή των παραπάνω πεδίων με εξειδικευμένο και δομημένο τρόπο και με ιδιαίτερη έμφαση στις μηχανές αναζήτησης. Στην πλατφόρμα του WordPress ένα από τα πιο δημοφιλή τέτοια εργαλεία είναι το Yoast. Η ουσία όμως έγκειται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το εργαλείο, παρά στο εργαλείο καθαυτό!

Οδηγός SEO - Yoast

6. Πλούσιο κείμενο (headings, κλπ)

Το κείμενο και το περιεχόμενό μας γενικότερα είναι στο τέλος της ημέρας αυτό για το οποίο οι χρήστες επισκέπτονται το ιστότοπό μας. Επομένως, αυτό το κείμενο πρέπει και να αποδοθεί σωστά για τις μηχανές αναζήτησης αλλά και να μορφοποιηθεί καλά ώστε να είναι αναγνώσιμο από τους ίδιους τους χρήστες. Το τελευταίο έχει αξία που δε γίνεται αντιληπτή άμεσα, μιας και όσο πιο ενδιαφέρον και χρήσιμο το περιεχόμενο, τόσο περισσότερο χρόνο θα σπαταλήσει ο χρήστης διαβάζοντάς το, και αυτό είναι κάτι που οι πανταχού παρούσες μηχανές αναζήτησης συνυπολογίζουν.

Η μορφοποίηση του κειμένου με κεφαλίδες (headings, h1, h2, h3, h4, h5, h6) είναι πάρα πολύ σημαντική μιας και οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις κεφαλίδες αυτές για να συμπεράνουν ποια είναι τα σημαντικά σημεία του κειμένου και να δημιουργήσουν έτσι μια νοητή ιεραρχία εντός αυτού. Αξίζει τον κόπο να προσέξει κανείς ώστε να περιέχονται στις κεφαλίδες οι επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά.

Ακόμη, για να είναι το κείμενο πιο ευανάγνωστο στα μάτια του χρήστη και η πληροφορία να ρέει πιο εύκολα και πιο εύπεπτα συνίσταται να αξιοποιούμε όλα τα υπόλοιπα εργαλεία μορφοποίησης ενός κειμένου που έχουμε διαθέσιμα, ανάλογα πάντοτε με το ίδιο το περιεχόμενο και τις ανάγκες του. Τα εργαλεία αυτά συνολικά  είναι:

 • κεφαλίδες (headings)
 • παράγραφοι (paragraphs)
 • σύνδεσμοι (links)
 • εικόνες (images)
 • αριθμημένες λίστες (numbered lists)
 • μη αριθμημένες λίστες (non numbered lists)
 • παραθέσεις (quotes)
 • πίνακες (tables)

Οδηγός SEO - Headings

7. Πυκνότητα λέξης-κλειδιού (keyword density)

Ένα καλογραμμένο κείμενο συνήθως περιέχει από μόνο του μια καλή πυκνότητα εμφάνισης της λέξης-κλειδιού (keyword density) που έχει επιλεγεί, μιας και η λέξη αυτή είναι το κεντρικό θέμα της ίδιας της ανάρτησης. Καλό είναι να αρκείται κανείς στη φυσική πυκνότητα εμφάνισης της λέξης-κλειδιού, ώστε το κείμενο να διαβάζεται με φυσικό τρόπο από τον τελικό χρήστη. Παρολαυτά ένας γενικός (και εντελώς εμπειρικός) κανόνας είναι ότι η λέξη-κλειδί καλό είναι να εμφανίζεται μέσα στο κείμενο της ανάρτησης σε ένα ποσοστό 2-5%.

Τονίζουμε όμως ακόμη μια φορά τη σημασία της εμφάνισης της λέξης-κλειδιού, του κεντρικού θέματος δηλαδή της ανάρτησης, με συχνότητα και τρόπο φυσικό και αυθόρμητο. Αυτό σε ένα πρωτότυπα γραμμένο κείμενο συνήθως συμβαίνει από μόνο του και αυτό θα πρέπει επισημαίνεται σε κάθε οδηγό SEO.

Η λέξη κλειδί είναι το κεντρικό θέμα μια ανάρτησης και πρέπει να εμφανίζεται μέσα σε αυτή με μια όσο τον δυνατόν πιο φυσική πυκνότητα/συχνότητα

8. Σωστή εισαγωγή εικόνων (image names, alts)

Η χρήση των εικόνων σε μια διαδικτυακή ανάρτηση βοηθά να γίνει το κείμενο πιο παραστατικό. Η εισαγωγή όμως των εικόνων πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα. Το πρώτο βασικό στοιχείο μιας εικόνας είναι το ίδιο το όνομα του αρχείου της. Αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό του περιεχομένου της εικόνας και γραμμένο στη φυσική του γλώσσα. Συστήνουμε να γίνεται μετονομασία μιας εικόνας από την αρχική της ονομασία σε μια ονομασία που να αποδίδει επαρκώς το νόημα της εικόνας. Για το διαχωρισμό των λέξεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κενά ” “, παύλες “-” ή κάτω παύλες “_”.

Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνει κανείς το εναλλακτικό κείμενο μιας εικόνας (alternate/alt text), που είναι το κείμενο που θα δει ο χρήστης στη θέση της εικόνας αν η εικόνα δε μπορέσει να φορτωθεί στον πλοηγό (browser) του αλλά και το κείμενο που θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει η εκάστοτε μηχανή αναζήτησης για να συμπεράνει καλύτερα τα περιεχόμενα της εικόνας αυτής. Ως περιεχόμενο, το κείμενο αυτό θα πρέπει να αποδίδει με λέξεις και εν συντομία αυτό που η εικόνα απεικονίζει.

Οδηγός SEO - Images

9. Σύνδεσμοι στο κείμενο (links)

Είναι πολύ σημαντικό για τη γενικότερη συμπεριφορά του ιστοτόπου μας το κάθε κείμενό του να διασυνδέεται, όπου αυτό είναι εφικτό και βγάζει νόημα, με τα άλλα κείμενά του. Οι διασυνδέσεις αυτές γίνονται με συνδέσμους (links) το εσωτερικό κείμενο των οποίων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο χαρακτηριστικό του περιεχομένου στο οποίο ο σύνδεσμος τελικά παραπέμπει. Αρκετά σημαντικός για λόγους πληρότητας είναι και ο τίτλος ενός συνδέσμου (το πληροφοριακό κειμενάκι που εμφανίζεται όταν το ποντίκι του χρήστη μείνει περάσει πάνω από το σύνδεσμο).

Οι σύνδεσμοι αυτοί θα πρέπει να περιέχουν μέσα στο κείμενό τους τις λέξεις κλειδιά που έχουμε επιλέξει. Ιδανικά κάθε αναρτησή μας θα πρέπει να διασυνδέεται με όλες τις άλλες αναρτήσεις μας οι οποίες αναφέρονται στα keywords αυτής. Η Wikipedia και τα λήμματά της είναι ένα κλασσικό παράδειγμα καλής εφαρμογής αυτής της τακτικής. Το μυστικό εδώ είναι ότι αυτοί οι σύνδεσμοι αφορούν κάθε φορά άλλες αναρτήσεις, και όχι αυτή που γράφουμε ανά πάσα στιγμή. Όμως με αυτό τον τρόπο το όλο περιεχόμενό του ιστοτόπου μας λειτουργεί ωφέλιμα για τον εαυτό του.

Οδηγός SEO - Links

Η χρήση συνδέσμων εντός του κειμένου βοηθά τόσο τις μηχανές αναζήτησης να διασυνδέσουν νοηματικά τις διαφορετικές περιοχές του ιστοτόπου μας όσο και τους χρήστες να πλοηγηθούν σε αυτόν

10. Σωστή κατηγοριοποίηση (categories, tags)

Ο οδηγός SEO ολοκληρώνεται με τις κατηγοριοποιήσεις που μπορούν να τεθούν σε έναν ιστότοπο, για να προσδιοριστούν καλύτερα τα περιεχόμενά του, όπως είναι συνήθως τα νέα, τα προϊόντα, τα έργα, κλπ. Είναι λοιπόν χρήσιμο να συμπληρώνουμε σωστά και με πληρότητα τις κατηγοριοποιήσεις αυτές. Αυτές μπορεί να είναι οι κατηγορίες των νέων (categories), οι ετικέτες των νέων (tags), οι κατηγορίες των προϊόντων, οι κατηγορίες των έργων, κοκ.

Η σωστή και πλήρης κατηγοριοποίηση μιας ανάρτησης δεν ωφελεί άμεσα την ίδια την ανάρτηση. Ωφελεί όμως μακροπρόθεσμα τις σελίδες που παρουσιάζουν τις λίστες όλων των αναρτήσεων, οι οποίες έχουν συνδεθεί με μια κατηγορία. Επίσης, ως ταξινομήσεις του περιεχομένου, βοηθούν το χρήστη στην πλοήγησή του, ειδικά αν αυτές είναι πολυπληθείς.

Structured Data – JSON Schema

Μια από τις πιο πρόσφατες (2018) προσθήκες της Google στους παράγοντες που συνυπολογίζει κατά την ευρετηρίαση (indexing) ενός ιστοτόπου είναι τα structured data. Πρόκειται για δομημένα δεδομένα δηλαδή, τα οποία περιγράφουν με τυποποιημένο τρόπο τα περιεχόμενα της κάθε σελίδας του ιστοτόπου, έτσι ώστε μια μηχανή αναζήτησης να αντιληφθεί καλύτερα για τι πράγμα μιλάει . Αυτά τα μεταδεδομένα καταγράφονται σε μορφή JSON. Για να διαχειριστεί κανείς τα Structured Data του ιστοτόπου θα πρέπει είτε να μπορεί να γράψει απευθείας Javascript/JSON κώδικα είτε να χρησιμοποιήσει κάποιο πρόσθετο (plugin) στο CMS του.

Οδηγός SEO – Συμπερασματικά

Σε αυτό τον οδηγό SEO είδαμε ότι για να γράψει κανείς μια αποτελεσματική για τις μηχανές αναζήτησης ανάρτηση στο διαδίκτυο θα πρέπει να προσέξει με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω σημεία: επιλογή λέξης-κλειδί (keyword), σωστός τίτλος (title), σωστή περιγραφή (excerpt), σωστή διεύθυνση ανάρτησης (permalink), ιεραρχία συνδέσμων (permalink structure), πλούσιο κείμενο (headings, κλπ), πυκνότητα λέξης-κλειδιού (keyword density), σωστή εισαγωγή εικόνων (image alts), σύνδεσμοι (links), σωστή κατηγοριοποίηση (categories, tags).

Όλα τα άρθρα του knowledge bαse >>